Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Město Plumlov

Základní účel zřízení: poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Hlavní činnost: poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které spadají do cílové skupiny organizace

zřizovací listina

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

organizační schéma

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace
  Soběsuky 95, 798 03  Plumlov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace
  Soběsuky 95, 798 03  Plumlov
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 08:00 15:00
  Úterý 08:00 15:00
  Středa 08:00 15:00
  Čtvrtek 08:00 15:00
  Pátek 08:00 15:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 582 394 024
  Mobil: +420 601 345 499 (GSM brána) 
 • PhDr. Yvona Andělová – ředitelka
  tel. 582 335 016
 • Bc. Marie Soldánová – ekonomka, vedoucí ekonomicko-provozního úseku
  tel. 582 334 267
 • Pavla Friedlová – vedoucí sestra
  tel. 582 335 119
 • Bc. Jana Vaverková – pověřena vedením sociálního úseku
  tel. 582 334 657
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.dpssobesuky.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace
  Soběsuky 95, 798 03  Plumlov
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  reditelka%at%dpssobesuky.cz
 • 4.8 Datová schránka

  9wxkiy4

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 86-3260300257/0100 (Komerční banka v Prostějově)
Jiný způsob platby: hotově na pokladně domova

6. IČO

709 39 284

7. DIČ

nejsme plátci daně

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka%at%dpssobesuky.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 9wxkiy4

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace Soběsuky 95, 798 03  Plumlov
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

K informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací lze využít tento formulář:
Žádost o poskytnutí informace dle 106-1999.

Žádosti budou vyřízeny ve lhůtách stanovených v zákoně č. 106/1999 Sb. 

10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost, nebo stížnost, předložit návrh, podnět, nebo jiné dožádání je možné v místech a způsobem uvedeným jako v bodě 9.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádné rozhodnutí nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  Organizace neposkytla žádnou výhradní licenci podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

top