Domov pro seniory Soběsuky

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Přístav klidného a spokojeného stáří

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života.
Domov pro seniory Soběsuky je příspěvkovou organizací města Plumlova, která v souladu s rozhodnutím o registraci poskytuje sociální službu domov pro seniory.

Poslání

Poskytujeme pobytové služby, podporu, pomoc a péči osobám, které patří do cílové skupiny.

Cílová skupina

Naše služba je určená seniorům od 65 let věku.

Kapacita

Kapacita našeho zařízení je 55 lůžek.

Místo poskytování

Místem poskytované služby jsou Soběsuky 95, 798 05 Plumlov.

Jak to u nás vypadá

top