Cíle a projekty

Naše dlouhodobé cíle

  • Zajištění podmínek pro udržení schopností a dovedností uživatelů
  • Zkvalitnění prostředí a podmínek pro poskytování sociální služby
  • Zvyšovat odbornost personálu – absolvovat odborné kurzy, semináře

Rozvojové cíle – do roku 2023

  • ZASTŘEŠENÍ PŘÍZEMNÍCH POKOJŮ S TERASOU
  • VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY NA POKOJÍCH
  • NOVÝ SERVER 
  • AUTOMATICKÉ POSUVNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – PŘEDNÍ A ZADNÍ VCHOD
  • TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
top