Domov pro seniory

Informace o službě

Naše poslání

Posláním je poskytnout pobytové služby, podporu, pomoc a péči (sociální, ošetřovatelskou) osobám, které patří do cílové skupiny. Usilujeme o zvyšování kvality života uživatelů. Podporujeme je k soběstačnosti a pomáháme prožít důstojný život v klidném prostředí.

Cílová skupina

Senioři od 65 roků, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby a stálou službu odborného personálu.

Informace pro žadatele

Naše zásady

  • Dodržování lidských práv základní svobody osob
  • Respektování individuálně určené potřeby uživatelů – uplatňování vlastní vůle (jejich přání a požadavky)
  • Zachovávání diskrétnost při poskytování služby (závazek mlčenlivosti)
  • Posilování sociální začleňování uživatelů; (možnost pobytu mimo zařízení, návštěvy možné kdykoliv, možnost účasti na akcích mimo zařízení)
  • Aktivním působením podporovat uživatele k samostatnosti; (nabízíme aktivity a činnosti, respektujeme volbu uživatele)
  • Poskytování bezpečné služby; (bezbariérové prostředí, stálá přítomnost zdravotnického personálu, používání speciálního zařízení pro imobilní uživatele)

Poskytujeme

top