Vystoupení dětí ZŠ Plumlov

02. 01. 2024 v 14:05 hodin
Vystoupení dětí ZŠ Plumlov
Krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do roku 2024 přišla popřát klientům domova starostka města Plumlov Gabriela Jančíková. Pod jejím vedením vystoupili žáci ZŠ Plumlov s vánočními písněmi a koledami. Potom děti předaly klientům přání a perníčky.
top