Výlet na zámek Plumlov

03. 09. 2021 v 18:21 hodin
Začátkem září jsme využili krásného teplého počasí a vypravili se s klienty na zámek v Plumlově. Na nádvoří nás čekal kastelán Pavel Zástěra, který nás pozval do obřadní síně zámku. Zde si klienti poslechli výklad o historii zámku a seznámili se se současným využíváním areálu zámku. Na nádvoří ve středověku původně stával hrad, který byl za třicetileté války poničen. Majitelé panství Lichtenštjnové se rozhodli postavit nové sídlo – zámek se čtyřmi křídly. Z původního záměru zůstalo jedno křídlo na strmém skalnatém svahu nad Podhradským rybníkem.

Někteří účastníci zámek dobře znají, protože před pobytem v domově žili v Plumlově a jejich děti si chodili na zámek hrát.  Klienti si prohlédli prostory v přízemí a někteří nahlédli i do vězeňských cel. Přes nádvoří jsme se potom přesunuli do restaurace U Rudolfa, kde jsme u dobrého pití a jídla program zakončili.
top