Senioři si prohlédli zámecký park v Čechách pod Kosířem

26. 06. 2021 v 18:20 hodin
Dne 24.6.2021 se uskutečnil předem dlouho naplánovaný výlet do areálu zámku v Čechách pod Kosířem. O účast na výletě byl mezi klienty Domova pro seniory Soběsuky velký zájem a byl zaplněný téměř celý autobus. Po rozpuštění nízké oblačnosti nás v Čechách pod Kosířem přivítalo sluníčko s modrou oblohou, takže připravené  deštníky zůstaly nepoužity. V zámeckém parku na nás čekala usměvavá průvodkyně, která nás provedla zámeckým parkem.

Dozvěděli jsme se, že park patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Na jeho tvorbě se významnou měrou podílel portugalský hraběcí rod Silva-Tarouca. Franitšek Josef I. jej založil, když okolí zámku na přelomu dvacátých a třicátých let 19. století velkoryse upravil jako krajinářský areál, vybudoval zde síť kanálů, pěšinek a první drobné architektonické objekty. Na zámku často zde pobýval malíř Josef Mánes. Prošli jsme pod Červenou věží, která sloužila jako rozhledna, minuli jsme rybník, ve kterém se učil plavat Josef Mánes. Někteří účastníci zájezdu vystoupali k  malé jeskyňce s drakem, kde se vyfotili. V další části parku jsme nahlédli  do Mánesova pavilonu, který malíři sloučil jako ateliér a prošli se alejí vzrostlých stromů.  Všichni obdivovali cizokrajné dřeviny, byliny a celkové uspořádání parku. Viděli jsme také krásnou budovu oranžérie.

Příjemným zakončením dopoledního výletu bylo posezení na nádvoří zámku v zámecké kavárně s dobrou kávou, zákuskem nebo zmrzlinou.
top