72 hodin 2023

17. 10. 2023 v 14:03 hodin
V letošním roce byli tématem dobrovolnického projektu 72 hodin opylovači. Zdeňka Řezáčová, která vykonává dobrovolnickou činnost v Domově pro seniory Soběsuky mnoho let, domluvila setkání dětí ze ZŠ Plumlov s obyvateli domova. Akce se konala ve čtvrtek 12 října ve venkovním areálu Domova pro seniory Soběsuky. Děti pod vedením paní učitelky Hany Finsterlové přišly s předstihem a vybavené pomůckami. Přinesly vlastnoručně vyrobené papírové včely, kterými vyzdobily přízemní prostory domova. Potom vytvořily včelí stezku s jednotlivými stanovišti a soutěžními otázkami týkající života včel.
Akci zahájila Zdeňka Řezáčová krátkým seznámením o letošním ročníku  projektu. Následovalo vzájemné setkávání dětí s klientů domova, při kterém děti doprovázely seniory k jednotlivým stanovištím včelí stezky a společně odpovídaly na připravené otázky. Správné odpovědi děti zapisovaly do tajenky. Za krásného téměř letního počasí se při procházce senioři dověděli zajímavosti o včelách. Mnozí v dřívějším životě chovali včely. Paní Anežka, která žila v mládí v Soběsukách, vzpomínala, jak jako dítě pomáhala stařečkovi stáčet med, který si nabírala z medomedu přímo do pusy. Jiná klientka vzpomínala, jak v mládí chodila do včelařského kurzu.
V závěru akce dostali senioři diplom za účast na včelí stezce.
 
top